Skip to content
Annelie Näs 2019-okt-18 08:13:00 3 min read

Inbound Marketing-statistik att jämföra ditt företag mot

Photo by San Francisco based HubSpot Partner Campaign Creators 

1. Varför en snabb uppföljning är viktig

“The odds of an inbound lead becoming qualified are 21x greater when they’re contacted within 5 minutes vs. 30 minutes.”

Jag tycker att detta var den mest intressanta statistiken – tänk vilken skillnad 25 minuter kan göra. Vad händer om du säljer tjänster som folk oftast kommer i kontakt med efter flera timmar – hur mycket skadar det försäljningen? Att anställa en virtuell assistent i en annan tidszon kan bli din viktigaste investering, om du har ett mindre företag. Att anställa en person eller ett team utomlands kan vara intressant om du har möjlighet. Om inget av dem är ett alternativ, kanske det bästa alternativet är att slå på push-aviseringar för de kanaler du har för att samla in leads. På så sätt ser ökar du dina chanser att snappa upp leads snabbt. Poängen är – vad du än kan göra för att så snabbt som möjligt komma i kontakt med leads, gör det.

 
 

Varför du behöver vårda dina leads

“It takes around 6-8 touches to generate a viable sales lead.”

Den här statistiken innebär att ett lead måste komma i kontakt med värdefullt innehåll 6-8 gånger för att bli ett varmt lead, vilket är intressant av många anledningar. För det första är många flöden kortare än detta – kanske för att många av oss ibland är lite väl otåliga. För det andra behöver inte all kontakt komma från ett mejlflöde. Tänk istället på hur du bättre kan anpassa din tratt så att den matchar statistiken. Ska du skapa en längre tratt? Se till att du etablerar kontakt i fler kanaler? Eller är det något helt annat? Oavsett vad, fundera kring det och uppdatera din tratt därefter.

 
 

Varför du måste ha tålamod

“75% of leads buy within 18-24 months.”

Enligt data från HubSpot köper 75 % av leads inom 18-24 månader. Det är en lång köpprocess. Samtidigt är det viktigt att inte pressa ett lead till försäljning, utan låta cykeln ta den tid det tar. Detta tillsammans med den föregående statistiken kan tyda på att du vill förlänga ditt flöde, så du exempelvis når dina kontakter på en månadsvis basis. På så sätt har de dig alltid i bakhuvudet.

Läs vidare
Jag gillar att titta på den här typen av statistik, både som riktmärke, men också för att få inspiration för nya saker att testa. Är du likadan? Kolla in de här artiklarna som är fulla av statistik från HubSpot:

The Ultimate List of Marketing Statistics for 2019
The Ultimate List of Email Marketing Stats for 2019
31 Customer Service Stats to Know in 2019
75 Key Sales Statistics That’ll Help You Sell Smarter in 2019

avatar

Annelie Näs

Jag är en högenergisk rödtott (fast egentligen är jag faktiskt blond – men ingen vet det) från norra Sverige, som alltid är på språng. En typisk entreprenör med för mycket saker att göra! Eller, nej. Jag måste rätta mig själv. Mitt problem är inte att jag har för mycket att göra, det är att jag inte vill göra mindre för jag älskar allt. Det är så mycket jag tycker är kul! Däremot finns det en sak de alla har gemensamt – förändring. Mitt mål är att hjälpa så många människor och företag som möjligt att se förändringar som något roligt, snarare än skrämmande. Jag når dit genom att använda data och visa resultat för att bevisa vilken stor effekt små förändringar kan ha.