Skip to content
Sofia Enström 2019-aug-28 12:17:00 10 min read

En sammanfattning av HubSpots Inbound Marketing Course

I det här inlägget tänkte jag sammanfatta lektionerna för dig, så du kan bestämma om du vill gå kursen.

Inbound Marketing Certificate

Lektion 1 – Inbound Marketing Fundamentals

Kursen börjar med att i stort sett gå igenom varför du ska arbeta med Inbound Marketing, och de grundläggande faktorerna teorin bygger på.

HubSpot förklarar Inbound Marketing på följande sätt: “Inbound marketing is about delivering solutions and opportunities that have a positive impact on people and your business.”

inbound methodology

Deras strategi fokuserar på att byta ut den vanliga köpresan mot ett så kallat flywheel, baserat på Attract, Delight och Engage. Det representerar den ständiga resan dina kunder är på och hur marknadsföring, försäljning och service måste arbeta tillsammans för att få ditt företag att fortsätta växa. Lektionen bygger på att det samarbetet behövs i en värld där köpare får mer och mer makt, med ökad tillgång till information och med ett obegränsat antal alternativ att välja mellan.

Lektion 2 – Planning a Long-Term Content Strategy

Som en fortsättning på den uppdaterade köpresan går HubSpot igenom vilken typ av mål du behöver sätta upp för att ta dina kunder genom tratten. De använder sig av klassikern SMART-mål. Det betyder att varje mål du sätter bör vara specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbestämt (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely). Fokus ligger på hur dessa SMART-mål ska involveras i din långsiktiga innehållsstrategi.smart goals

HubSpot föreslår att du bör starta den här processen genom att göra en innehållsrevision, vilket innebär att du går igenom innehåll du redan har skapat för att se hur du kan använda det. Samtidigt bör du kategorisera ditt innehåll, så det är lättare att hitta baserat på var köparen är i sin resa och vilken persona den har. Kategoriseringen kan göras med hjälp av ett Content Management System (CMS), till exempel WordPress, Joomla eller Drupal. De betonar även att ditt innehåll alltid ska skapas med en specifik köpare i åtanke.

Lektion 3 – Creating a Blog Post

För de flesta marknadsförare är den här lektionen förmodligen ganska grundläggande. Den beskriver kort hur bloggande hjälper dig att växa ditt företag, men fokuserar mest på hur du skapar ett optimerat blogginlägg. Några exempel är att du ska undersöka vilka sökord du bör använda, undvika clickbait och inkludera relevanta CTA i innehållet.

Lektionen betonar också vikten av att blogga ofta. Det tar mycket tid (vi vet!), men det är värt det. Du får veta mer om varför i nästa steg. Japp, en riktig cliffhanger. Hoppas att den fungerade.

Lektion 4 – Creating Topic Clusters and Pillar Pages

Det här var förmodligen min favoritlektion. Den rimmar bra med många av de saker jag redan gör idag, men adderade en ny twist, utan att skapa så mycket extra arbete. Perfekt!

Poängen med topic clusters och pillar pages är nämligen att återanvända mycket av det innehåll du redan har, och fortsätta utöka det. Att skapa långa sidor fulla med relevant information hjälper dig både från ett SEO-perspektiv, samtidigt som du framstår som en mycket pålitlig källa inom de ämnena. Hur går det då till?

Samla alla dina blogginlägg om exempelvis nagellack, för att lägga till en introduktion, ett avslut och en snygg design. Plötsligt har du skapat Den ultimata nagellagsguiden – även kallad en pillar page. Längst ner på sidan lägger du till en PDF som kan laddas ner i utbyte mot kontaktinformation. Hur bra?

Lektion 5 – Understanding Social Media Promotion

cellphone cellular telephone

Det här avsnittet är ganska grundläggande för de flesta digitala marknadsförare – men om du inte är en, kan det vara något för dig. Lektionen är uppdelad i sex delar – kanaler, socialt lyssnande, övervakning och engagemang, innehåll, identifiering av mätvärden och integration. Om någon av dem väcker ditt intresse, kan du alltid titta på den specifika videon. Om alla ämnen är nya för dig, titta på alla! Annars kan vi gå vidare till nästa lektion.

Lektion 6 – Developing a Conversational Growth Strategy

Den här lektionen är mer intressant! Hur har du autentiska konversationer med dina kunder, och visar rätt meddelande vid rätt tidpunkt, i rätt kanal? Låter svårt. Låter viktigt.

För att få till en strategi kring samtal rekommenderar HubSpot att följa deras koncept SCOPE – standardisera, kontextualisera, optimera, anpassa och visa empati (Standardize, Contextualize, Optimize, Personalize, and Empathize). Det kan göras genom att samla in och lagra information om dina kunder för att använda den i konversationer, och genom att försöka planera framåt. Vilka samtal fortsätter att upprepar sig? Hur kan du använda den kunskapen för att tillämpa SCOPE på dessa konversationer?

Det viktigaste här är att ha ett bra CRM-system där du lagrar all din information. Annars kan du aldrig skala din strategi.

Lektion 7 – Understanding Conversion Strategy

Konverteringar, konverteringar, konverteringar. Som vi älskar dem. Oavsett om en konvertering för just ditt företag betyder att någon köpte något, klickade på en knapp eller ringde dig, älskar vi när våra besökare gör det vi hoppas att de ska göra.

Din konverteringsgrad beräknas genom att dela antalet konverteringar du har, med antalet besökare du har. HubSpot vill hjälpa oss att förbättra våra konverteringsgrader. De definierar hur en effektiv konvertering kan ske genom att du tar följande steg: skapa medvetenhet, fastställ din slutpunkt, kartlägg din kurs och analysera. En konverteringsstrategi handlar om att göra dina kunders interaktioner med dig ännu bättre än de är. Fundera kring hur du kan använda den information du har om konverteringar för att förbättra och öka framtida konverteringar.

För att fortsätta på det spåret ämnet täcker denna lektion också CRO – konverteringsoptimering (Conversion Rate Optimization). Om du inte känner till CRO, handlar det om att testa hypoteser kring delar av din sajt, där det slutliga målet är att öka andelen besökare som gör det du vill att de ska göra. På det sättet har du en chans att påverka din ROI (Return On Investment) positivt.

Lektion 8 – Understanding Lead Nurturing

Hur bygger du långvariga relationer med dina kunder? Det är vad lead nurturing handlar om – att ta hand om sina kunder. För att göra det måste du förstå köpresan. Vilken typ av innehåll ska erbjudas ett visst lead, och när?

Den här lektionen understryker vikten av att nå ut till dina kunder så snart som möjligt efter att de kommit i kontakt med dig. Den tidsramen är under 5 minuter. På det sättet kommer du att förbättra din chans att få dem att engagera sig och gilla dig. Samtidigt måste du ha tålamod. Ett genomsnittligt lead konverterar inom 18-24 månader, vilket innebär att du måste bibehålla din relation med respektive lead under hela denna tid. För att sammanfatta – agera snabbt, men med tålamod.

Lektion 9 – Aligning Your Marketing With Sales

Genomgående för kursen är att fokuserar HubSpot på hur hela företaget måste arbeta tillsammans. Den här lektionen handlar om hur marknad och sälj behöver hjälpa varandra. En marknadsförare borde veta att jobbet inte är färdigt efter att ett lead har konverterat, utan bör hjälpa till att engagera och stänga dessa leads. Det kan göras genom att utarbeta en strategi med betydande, mätbara effekter på processen.

Lektion 10 – Applying a Customer Marketing Approach

Vem älskar inte en bra kundhistoria? Lektion 10 handlar om hur dina befintliga kunder är den bästa marknadsföringen du kan få. Genom att ge dina kunder en extraordinär upplevelse hjälper du ditt företag att växa ännu mer, eftersom de ökar värdet av ditt varumärke. Få dina kunder att känna att du verkligen bryr dig om dem, genom att lära känna dem och fortsätta att tillföra värde till deras upplevelser med dig.

Tänk samtidigt på att inte alla kunder alltid är nöjda med dig. Ta i så fall reda på varför, gå vidare, och se till att du använder den kunskapen under din nästa kundinteraktion.

———————
Sammantaget lär HubSpot Inbound Marketing dig ny, värdefull information, påminner dig om några saker du redan visste men som du kanske har glömt, samt täcker in några mer grundläggande ämnen. Om du redan är marknadsförare eller vill utöka din kunskap inom digital marknadsföring rekommenderar jag absolut den här kursen. Tack, HubSpot!

avatar

Sofia Enström

Jag har alltid varit besatt av ord. Som barn var det enda jag gjorde att läsa och skriva bok efter bok. Verkar som att jag aldrig växte ifrån det. Min första mejladress kan ha inkluderat ordet "bokslukaren". Vi behöver inte gå in på det. För att uppfylla mina barndomsdrömmar (utöver att bli accepterad till Hogwarts) var jag naturligtvis tvungen att plugga kreativt skrivande. Det viktigaste jag tog med mig från kursen? Du kan inte sitta och vänta på att kreativitet ska falla ner i ditt knä, du måste själv ta tag i den.