Skip to content
case-peab-hero

Peab

Webbstrategi
Peab
Peab är ett nordiskt bygg- och anläggningsföretag som erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, och fastighetsutveckling inom många olika sektorer i samhället.
Projekt
Vi har arbetat med Peab under drygt fyra år, och har under den tiden haft många olika projekt, främst kopplat till webbstrategi och SEO.
Tjänster

Webbstrategi, SEO-analys, Copywriting, Dashboards, Implementering av Cookie Consent, Flytta från GA3 till GA4.

Bättre webbstruktur baserat på data

Peab är ett nordiskt bygg- och anläggningsföretag som erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, och fastighetsutveckling inom många olika sektorer i samhället.

Vi har arbetat med Peab under drygt fyra år, och har under den tiden haft många olika projekt, främst kopplat till webbstrategi och SEO.

I samband med ett varumärkesarbete på Peab ville kunden lyfta och kommunicera beståndsdelarna av detta på huvudwebbplatsen, och vårt uppdrag blev att skapa förutsättningarna för det rent praktiskt. Det handlade om att byta kommunikativ inriktning, från att Peab ses som ett byggföretag till en samhällsbyggare.

Peab har över 14 000 anställda, och har en välbesökt webbplats, både av interna och externa resurser. Det är alltid viktigt att förändringar på en webbplats följer uppsatta konventioner och är anpassade efter målgruppen, men särskilt viktigt när en webbplats har många olika typer av besökare med många olika typer av mål. 

Data ligger till grund för förändringsarbetet

Genom intervjuer med personal på Peab fick vi viktig information kring deras erbjudande och hur de särskiljer sig från andra byggföretag. Datainsamlingen fortsatte i Google Analytics, där vi kartlade trafiken på sidorna och avslutningsvis sattes en enkät upp på webbplatsen för att få in ytterligare information.

Intervjuerna, enkäten och analysdatan gav oss hårda data, och viktig information som vi använde som grund och baserade förändringarna av webbplatsen på. Svaret kring varför vi gjort en viss typ av förändring gick alltid att hitta i dataunderlaget, vilket ledde till att nödvändiga förändringar kunde genomföras med starkt stöd från organisationen.

De viktigaste insikterna vi fick från datainsamlingen var

  • Många av Peabs besökare var deras egen personal, antingen letande efter en länk till intranätet eller för att söka efter nya jobb inom företaget.
  • Många av Peabs landningssidor som de internt trodde lockade trafik fick faktiskt ingen besökare alls, mestadels för att söktermerna inte matchade målgruppens sökningar.
  • Många av Peabs besökare hade svårt att förstå navigeringen, som var överbelastad och inte strukturerad på ett intuitivt och lättöverskådligt sätt.

Vi använde våra insikter för att skapa en ny navigationsstruktur som tydligt visade hela Peabs erbjudande. Där fokus var att lyfta fram Peab som en samhällsbyggare genom presentationen av deras erbjudande i navigeringen.

Vi gjorde det även tydligare för Peabs interna personal att hitta länkar till intranätet och mer. 

Landningssidor med fokus på SEO

Vi omformade och skapade ny text för de viktigaste landningssidorna och adderade nya landningssidor för att driva in fler besökare från Google, och för att besökarna ska få en bättre förståelse för Peabs erbjudande.

Omedelbara effekter

Vi kunde se i datan att våra förändringar hade omedelbar effekt. Besökare använde sökfunktionen mindre, besökare navigerade till fler sidor för att läsa mer, och viktiga sidor som inte hade några besökare började få besökare.

Långsiktigt samarbete med utgångspunkt i struktur och data

  • Vi har ett långsiktigt samarbete med Peab och har arbetat tillsammans i över fyra år
  • Vi har tagit fram en ny webbstruktur på peab.se
  • Alla webbplatser inom Peab har fått hjälp med migrering till GA4 samt implementation av CMP (consent management platform) på alla webbplatser
Intro Title

RESULTS

Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
"Samarbetet med Aimfor ledde till konkreta förbättringar på vår webbplats. Genom att fokusera på tydligare navigation och SEO-optimering kunde vi omedelbart se positiva resultat. Nu är vår webbplats inte bara lättare att navigera, den är också en starkare plattform för att kommunicera vår roll som samhällsbyggare".
Camila Buzaglo_1_2023-08_Print
Camila BuzagloKommunikationsdirektör (CCO), Peab

Vill du också strukturera siten och öka användbarheten?

Ta hjälp av våra specialister inom olika områden kopplade till webb, SEO och tracking.

Låt vårt growth team hjälpa ert