Skip to content
Rickard Svensson, CMO på Cool Company
Emil Björnius2023-maj-12 21:27:315 min read

En visionär utan en idé om genomförande förblir en drömmare

Rickard Svensson, CMO på Cool Company, om varför PR och Word of Mouth bör ägas inhouse, varför arbetsmarknaden håller på att förändras i grunden och vad det faktiskt innebär, vilka utmaningar Cool Company har när det kommer till digital marknadsföring framåt, och mycket mer.

Rickards karriär började på konsultsidan som kommunikationsplanerare på en mediebyrå. Han har därefter en byggt en gedigen karriär med roller som byråchef på PR-byrå, nordisk marknadschef på SABMiller för märken som Peroni, Grolsch, Miller, samt jobbat som nordisk och centraleuropeisk marknadschef för Schweppes i Amsterdam.

Sedan 2019 är Rickard Svensson marknadschef för ett av Nordens och Storbritanniens mest intressanta frilansbolag; Cool Company. Cool Company är ett egenanställningsbolag med arbetsgivaransvar där deras privatkunder är kollektivavtalsanslutna. De hjälper alltifrån programmerare till kreatörer och rörmokare att göra det som de är bäst på, och ser till att fakturor skickas och löner betalas ut, allt medan de är försäkrade och trygga i sitt utövande.

Sedan Rickard började som CMO medger han att marknadschefens roll förändrats otroligt mycket, och ännu mer sedan han inledde sin egen karriär. Rickard utvecklar:

– Media, såsom vi känner till och konsumerar den, har förändrats i grunden och det som igår var självklarheter är idag historia och många fall utdaterat. Marknadschefens viktigaste roll är därför att ha ögonen på horisonten för att se vart vi är på väg och hur vi kan tänkas ta oss dit. Man behöver vara villig att testa nya idéer och överge gamla i takt med att landskapet förändras i allt snabbare takt. Det är också det som är den främsta anledningen till varför jag fortfarande är kvar i min roll. Att ständigt behöva utvärdera hur man gör saker och ting för att kunna lösa uppgiften är en utmaning som kittlar mitt tävlingssinne, där resultaten – i framför allt en digital miljö – blir omedelbara.

 

“Många har tagit den nya jobbfriheten till sina hjärtan och blivit digitala nomader, medan andra sett det som möjligheten att känna lugnet på landet samtidigt som man har ett stressigt jobb”

 

I teamet Rickard besitter finns en stor bredd, och de jobbar både med interna resurser samt med konsulter, byråer och frilansare. Men, hur väljer man egentligen vad man bör ha internt och externt? Rickard delar gärna med sig av sina bästa spaningar:

– I takt med hur landskapet förändras så har jag insett att PR & WOM måste vara något som man äger och har in-house. Det gäller inte bara den klassiska presskontakten, utan alltmer hur man uttrycker sig i alla typer av medier och kanaler. I och med att allt är digitaliserat och är ett knapptryck iväg så måste företagets “biografi” vara något man äger och ständigt utvecklar i kontakt med såväl kund som media.

Han fortsätter:

– Med större delen av den dagliga innehållsproduktionen internt så bygger vi sedan vidare med de kompetenser vi behöver för att jobba oss upp genom den så kallade “tratten”. Såväl organiskt som köpt sök och sociala medier är något som vi jobbar med nära våra medarbetare och våra marknadsföringskonsulter. Jag är mån om att våra interna kompetenser i företaget, samt de vi tar in, är integrerade i vårt marknadsföringsteam så att vi på bästa sätt underlättar kunskaps- och informationsdelning, men framför allt strävar mot samma mål. Just att sätta en tydlig målbild för det gemensamma teamet är viktigare än någonsin.

Egenföretagandet ökar

Även om t.ex. ChatGPT slog igenom under 2022 så är det inte förrän under 2023 (och framåt) som vi kommer att börja se frukten av vad AI innebär på bred front, anser Rickard. 2022 har enligt Rickard varit ett år då politiseringen i sociala medier blivit ännu starkare. Han utvecklar sitt resonemang:

– Plattformar som Meta var redan på tapeten i och med de amerikanska presidentvalen, men nu ser man även hur TikTok, Telegram, Twitter och andra plattformar blir politiska slagträn och ännu mer en uppdelning i “vi” och “dem”. Som marknadsförare är det därför viktigt att vara medveten om diskursen och göra sin hemläxa innan man väljer att haka på trender.

När det kommer till andra trender att hålla koll på då?

– Den största makrotrenden som påverkar oss är hur arbetsmarknaden håller på att förändras i dess grund. Detta beror på två grundläggande anledningar; vi kan i långt större utsträckning välja vem vill jobba för och var vi vill bo. Förut var dessa beroende av varandra och utgjorde en såväl karriärmässig som geografisk begränsning. Idag väljer allt fler att jobba för sig själv, det vill säga vara egenföretagare. Under 2022 så var 32 % av alla arbetare i USA egenföretagare och redan 2028 förväntas hälften jobba åt sig själva som uppdragstagare, vare sig de är konsulter, frilansare eller matbud. Den trenden ser vi även på Cool Company’s marknader, där majoriteten av alla företag i Sverige är just enmansföretag och efterfrågan ökar på kvalificerad arbetskraft som kan jobba på uppdrag och projekt.

Han fortsätter:

– I och med pandemin så ökade även möjligheten att jobba på distans, där man inte längre behövde vara på kontoret 5 dagar i veckan. Bara i USA har cirka 5 miljoner flyttat mer än 3 timmar från där de har sitt kontor och ytterligare cirka 20 miljoner planerar att flytta inom en snar framtid. Delstater som Kalifornien tappar till förmån för Texas och Florida och på våra marknader ser vi hur man lämnar London och Stockholm till förmån för satellitstäder och kranskommuner. Många, framför allt yngre, har tagit den nya jobbfriheten till sina hjärtan och blivit digitala nomader medan andra har sett det som möjligheten att känna lugnet på landet samtidigt som man har ett stressigt jobb. Sammantaget är det en strukturell omvälvning av både jobb och hem som vi förmodligen inte sett sedan urbaniseringen inleddes.

Slutligen delar Rickard med sig av några visa ord till dig som nyligen klivit på rollen som CMO, eller som strävar efter att växa i din yrkesroll som marknadsförare:

– En av mina gamla chefer sa en gång till mig att en marknadschef behöver vara en blandning mellan bonde och visionär. En visionär utan en idé om genomförande förblir en drömmare, medan en bonde utan en idé för hur man kan förbättra sin lott förblir på sin plats. För dem som vill bli CMO så behöver man både djupdyka i kategorin som ens företag befinner sig i och framför allt förstå sin affär. Men man behöver också blicka utanför den för att få nya idéer och inspiration.

Han avslutar:

– För dem som vill bli CMO så uppmuntrar jag att ha ett brett synfält och nyfikenhet för att testa nya saker och tillvägagångssätt, att utmana sig själv och sitt företag så att man fortsätter att utvecklas. Som CMO är det också din roll att få med de andra i företaget på den varumärkesresa som skall göras. Det kan kännas självklart för dig hur vägen ser ut, men utan dina medarbetare med på resan så når man inte målet. Man får därför inte glömma värdet av intern marknadsföring och att lägga erforderlig tid på att sälja in de mål som man satt upp så att alla förstår vart man är på väg.

avatar

Emil Björnius

Emil jobbar som senior content marketing manager på Aimfor. Kontakta honom om ni är intresserade av att få hjälp med er storytelling.

RELATED ARTICLES